Sari la conținut

Despre proiect EFDI

Ecological Future Diverse and Inclusive

Blick vom Waldboden aus Richtung Himmel durch Bäume

Proiectul EFDI – Ecological Future Diverse and Inclusive (Viitorul ecologic divers și incluziv) – își propune să faciliteze accesul persoanelor cu dizabilități intelectuale și/sau complexe la cunoștințele, competențele și oportunitățile de participare pe teme legate de protecția climei și sustenabilitate.

Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități stabilește dreptul la educație al persoanelor cu dizabilități. Un sistem de educație incluziv și învățarea pe tot parcursul vieții ar trebui să fie garantate la toate nivelurile.

Cu toate acestea, chiar și în prezent, adulții cu dizabilități intelectuale și/sau complexe au puține oportunități de a dobândi cunoștințe cuprinzătoare pe teme de protecție a climei și durabilitate. Unul dintre motive este lipsa unor materiale educaționale adecvate și a unor informații accesibile fără bariere.

Pentru a crea în mod activ un viitor durabil, oamenii au nevoie de competențe și cunoștințe despre procesele și interrelațiile din domeniul protecției climei, precum și de oportunități de a se implica activ în acest subiect.

În cadrul proiectului EFDI, sunt dezvoltate oferte personalizate pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și/sau complexe, precum și materiale educaționale incluzive, care contribuie la o mai mare conștientizare a protecției climei și a mediului și la un stil de viață conștient din punct de vedere ecologic.

Diferitele nevoi ale elevilor adulți sunt abordate în mod specific prin diferite modele de învățare (limbaj ușor de înțeles; activități multisenzoriale; materiale vizuale).

Persoanele cu dizabilități intelectuale sunt implicate în elaborarea și dezvoltarea rezultatelor proiectului. Know-how-ul lor este de mare valoare pentru proiect.

Proiectul EFDI își propune să facă un pas înainte către educația incluzivă la nivelul UE și să aducă o contribuție importantă la responsabilizarea persoanelor cu dizabilități intelectuale și/sau complexe.

În cadrul acestui proiect, parteneriatul își propune să atingă următoarele obiective:

  • creșterea gradului de conștientizare cu privire la schimbările climatice și la mediu
  • contribuie la un stil de viață conștient din punct de vedere ecologic
  • promovarea autonomiei prin campanii și inițiative
  • beneficiază multe persoane care au nevoie de un limbaj ușor de înțeles sau de metode alternative de învățare
  • să încurajeze organizațiile societății civile să contribuie la lupta împotriva schimbărilor climatice și pentru o planetă sănătoasă.

Grupuri țintă

Utilizatorii din cadrul proiectului sunt un grup foarte divers.

  • Persoane cu dizabilități intelectuale și/sau complexe
  • Personalul care lucrează cu persoane cu dizabilități intelectuale: îngrijitori, asistenți sociali, formatori…
  • Personal din ONG-uri: profesori, formatori, asistenți sociali
  • Persoane cu nevoi educaționale speciale
  • Societatea civilă și comunitățile

Pliant în limbaj simplu

Primul buletin informativ

Download

Al doilea buletin informativ