Preskočiť na obsah

Partnerstvá

LebensGroß

LebensGroß je živé hnutie. Stretávame sa navzájom na úrovni očí a spoločne sa zasadzujeme za sociálnu spravodlivosť a účasť v otvorenej spoločnosti. LebensGroß je nezisková organizácia a spoľahlivý partner pre sprevádzanie sociálne znevýhodnených ľudí a ľudí s postihnutím vo všetkých oblastiach života. Sprevádzame a podporujeme ľudí so zdravotným postihnutím podľa zásady „Žiť ako všetci ostatní“. Naším cieľom je poskytnúť ľuďom so zdravotným postihnutím aj bez neho príležitosti na budovanie samostatného a plnohodnotného života v spoločnosti. LebensGroß tak ponúka rôzne služby, ako je intervencia v ranom detstve, pomoc v škole a škôlke, podpora rodiny (odľahčovacia služba), bývanie a bývanie (plnohodnotné, čiastočné, komunitné integrované bývanie a bývanie pre starších ľudí s postihnutím), pracovné a denné ponuky (dielne, integrované podniky, denné centrá, podpora v odbornom vzdelávaní…), ako aj poradenské a konzultačné centrá. V súčasnosti využíva služby LebensGroß približne 3 500 ľudí so zdravotným postihnutím aj bez neho a celkovo sa na nich podieľa približne 1 200 zamestnancov a 100 dobrovoľníkov. LebensGroß má už 60 rokov skúseností s prácou s ľuďmi so zdravotným postihnutím a ich rodinami.

Okrem toho sme odborníkmi na inkluzívne vzdelávanie dospelých a na koncepciu učebných plánov a príručiek. Vďaka nášmu zameraniu na projektovú prácu, najmä na európsku projektovú spoluprácu, je naša široká ponuka služieb ešte pestrejšia.

Mesto: Graz
Krajina: Rakúsko
E-mail: projects@lebensgross.at
Web: https://www.lebensgross.at
Kontaktná osoba projektu: Johanna Ilkow
E-mail: johanna.ilkow@lebensgross.at


agado

agado – Združenie pre trvalo udržateľný rozvoj sa zameriava na vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj v Nemecku. Prostredníctvom projektov, kampaní a podujatí sa agado usiluje o to, aby ľudia mohli žiť a pracovať čoraz udržateľnejšie. Informujeme o príčinách a pozadí globálnych výziev a rozvíjame praktické prístupy pre individuálne a spoločenské opatrenia.

Medzi hlavné aktivity patria

navrhovanie a realizácia vzdelávacích materiálov
realizácia školení o environmentálnom povedomí zamestnancov a programov na zmenu správania pre dospelých učiacich sa v podnikoch a verejných orgánoch
realizácia kampaní na environmentálne témy a zmenu správania pre školy a študentov
podpora miestnych orgánov a verejných inštitúcií pri začleňovaní sociálnych a environmentálnych kritérií do verejného obstarávania
Tematicky agado rozvíjalo odborné znalosti v oblasti potravín, vody, biodiverzity, energie a mobility so zameraním na sociálne a environmentálne aspekty. Špecifické odborné znalosti spočívajú v oblasti udržateľného verejného obstarávania a udržateľnej spotreby.

Svojimi aktivitami chce agado potvrdiť našu zodpovednosť za globálne udržateľný rozvoj a prispieť tak k formovaniu spravodlivej globalizácie prostredníctvom vzdelávania.

Spoločnosť agado založili v roku 2010 odborníci, ktorí pôsobili v oblasti udržateľného rozvoja a viac ako 10 rokov realizovali vzdelávacie projekty. Počas posledných rokov agado realizovalo školenia a workshopy pre viac ako 100 organizácií, verejných orgánov a spoločností rôznych veľkostí a odvetví.

agado je nemeckým členom medzinárodnej organizácie Global Action Plan, poprednej inštitúcie v oblasti zmeny správania, ktorá navrhuje vzdelávacie a posilňujúce kampane pre rôzne cieľové skupiny.

Agado Logo

Mesto: Mníchov
Krajina: Mníchov Nemecko
E-mail: info@agado.org
Web: https://www.agado.org/
Kontaktná osoba projektu: Vivien Führ
E-mail: vivien.fuehr@agado.org


A.R.T. Fusion

A.R.T. Fusion je mládežnícka organizácia, ktorá ponúka realistický pohľad na problémy rumunskej a globálnej spoločnosti v súčasnosti. Chceme zmeniť postoje ľudí v našej globálnej komunite a spolu s ostatnými členmi spoločnosti pomôcť nájsť riešenia problémov, ktorým spoločnosť čelí.

Poslaním A.R.T. Fusion je vytvárať spoločenskú zmenu tým, že povzbudíme členov komunity, aby prevzali zodpovednosť. Činnosť A.R.T. Fusion sa zameriava na dva rozmery: spoločenskú zodpovednosť a globálnu zodpovednosť. Metodika, ktorú používame, zahŕňa metódy participatívneho umenia, živú knižnicu, pouličné kampane a globálne vzdelávanie.

Víziou ART Fusion je svet, v ktorom si každý z nás uvedomuje svoju úlohu v spoločnosti na globálnej úrovni a prináša príspevok do komunity, v ktorej chce žiť.

Na národnej úrovni A.R.T. Fusion pracuje s rôznymi zraniteľnými skupinami (Rómovia, väzni, utečenci, mládež v ústavoch, LGBTQ+ skupiny, chudobní a vylúčení mladí ľudia atď), so všeobecnou populáciou, ako aj s profesionálmi pracujúcimi v rôznych sektoroch s rôznymi skupinami s využitím metód neformálneho vzdelávania (metódy Divadla utláčaných, pouličné kampane, ľudské práva a globálne vzdelávanie atď). Cieľom týchto metód je posilniť postavenie utláčaných skupín, ako aj vytvoriť povedomie ostatných členov komunít o rôznych sociálnych a globálnych problémoch.

Od roku 2010 sme s podporou externých odborníkov a dlhodobých spolupracovníkov vypracovali vzdelávacie materiály, príručky o pouličných kampaniach, metódach divadla utláčaných, globálnom vzdelávaní, živej knižnici a citlivom vzdelávaní.

A.R.T. Fusion Logo

City: Bucharest
Country: Romania
E-mail:office@artfusion.ro
Web:https://artfusion.ro/
Project contact person: Andreea Georgiana Oglagea
E-mail:office@artfusion.ro


Centrum sociálnych služieb Sibírka

Centrum sociálnych služieb Sibírka v Bratislave s pobytovou formou má 38 dospelých vo veku 18-65 rokov s viacnásobným postihnutím.Súčasťou sociálnej služby je celoživotné vzdelávanie v sociálnej oblasti, kde podporujeme samostatnosť ľudí s postihnutím v sebaobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách v spolupráci s komunitou. V pracovnej oblasti podporujeme rozvoj pracovných návykov a poskytovanie možností na rozvoj záujmovej činnosti s prvkami arteterapie, muzikoterapie, dramatoterapie. Športová činnosť – boccia .

V kognitívnej oblasti v rámci alternatívnej komunikácie , pracujeme na vyjadrovaní, rozpoznávaní, vnímaní času a práci s pamäťou.

Mesto: Bratislava
Krajina: Bratislava
E-mail: sibirka@sibirka.sk
Webová stránka: http://www.sibirka.sk/
Kontaktná osoba projektu: Katarína Ivančíková