Preskočiť na obsah

Výsledky

Kurikulum EFDI

pokrýva tieto témy:

  • Klíma
  • Potraviny
  • Mobilita
  • Spotreba
  • Biodiverzita

Biodiverzita znamená rozmanitosť rastlín a života živočíchov.
Mobilita znamená ísť autobusom, električkou, bicyklom alebo pešo.
Učebné osnovy obsahujú súbor metód pre prácu s ľuďmi so zdravotným
postihnutím.

Doplnkový materiál Kurikulum EFDI

Usmernenia EFDI pre komunitné skúsenosti

ponúkajú možnosti učenia sa v oblasti ekologických
tém.Sú založené na skúsenostiach a štúdiách v komunite.

Súbor kampaní EFDI

pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím začať
kampane za lepšiu ekologickú budúcnosť.
Môžu rozvíjať nápady a praktické návrhy na vedenie kampaní.

Tento film vznikol v rámci projektu EÚ EFDI – Ekologická budúcnosť rozmanitá a inkluzívna počas inkluzívneho niekoľkodňového workshopu o kampaniach, ktorý sa konal v júni 2023 v Bukurešti v Rumunsku. 18 ľudí zo 4 krajín sa teoreticky aj prakticky učilo, ako realizovať kampane, a spoločne realizovali pohľadnicovú kampaň v Bukurešti:

Multisenzorická kniha umenia a súbor nástrojov EFDI

a súbor nástrojov poskytuje učebné
materiály na ochranu klímy a ekológie.
Učebné materiály sú orientované na zmysly.